14 aandachtspunten voor het kiezen van een IoT platform

14 aandachtspunten voor het kiezen van een IoT platform

Bedrijven die in de wereld van Internet of Things stappen dienen te onderkennen dat een IoT oplossing bestaat uit diverse onderdelen. Het begint met de sensoren en actuatoren die verbonden zijn met Internet. Deze apparaten moeten hun data veilig en snel kunnen verzenden via het Internet. De stack wordt aan de achterkant gecompleteerd door de bedrijfsapplicatie die de van de sensoren ontvangen gegevens verwerkt. Het IoT platform bevindt zich tussen de applicatie en de sensoren. Via gedefinieerde interfaces (API) vindt gegevens uitwisseling plaats tussen de bedrijfsapplicatie en het IoT platform. Dit artikel helpt bedrijven om het best passende IoT platform te selecteren.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten voor het kiezen van een IoT platform kunnen onderverdeeld worden in verschillende onderwerpen.

Functionaliteit

1. Bevat het platform alle functionaliteit die je nu nodig hebt

Je dient te focussen op de functionaliteit die vandaag nodig is. Omdat IoT platformen nog relatief jong zijn, zal additionele functionaliteit toegevoegd worden gedurende de tijd dat het platform op de markt is. Er is op dit moment geen enkel platform dat volledig gereed is, er blijven continu toevoegingen noodzakelijk om nieuwe technieken en apparaten te ondersteunen.

2. Multi-tenancy

Je kunt denken dat je als enkelvoudig bedrijf het platform gebruikt, maar het kan best zijn dat je bedrijf het platform gebruikt of gaat gebruiken voor diensten aan haar klanten. Houd ook rekening met een toekomstige fusie (of afsplitsing) van het bedrijf.

3. Welke mogelijkheden voor data analyse worden ondersteund

Het merendeel van de IoT projecten wordt gestart om inzicht te verkrijgen in een of ander proces. Na het ontvangen van de sensor gegevens, is data analyse en machine learning de volgende stap in het verkrijgen van dit inzicht. Het platform moet derhalve mogelijkheden bieden voor data analyse, of mogelijkheden bieden om zelf data analyse uit te voeren op de ontvangen en opgeslagen gegevens.

Security en privacy

Privacy van het IoT platform

4. Multi-user ondersteuning

In de meeste bedrijven zijn er meerdere medewerkers die aan het hetzelfde project of met dezelfde sensor gegevens werken. Het platform moet de mogelijkheid bieden om verschillende rollen voor verschillende medewerkers te definiëren. Er zijn admins nodig die apparaten (sensors en actuatoren) kunnen wijzigen, gebruikers die alleen gegevens mogen inzien of ophalen en andere medewerkers die de stand van een actuator mogen wijzigen.

5. Beveiligde communicatie protocollen

Waar mogelijk dienen communicatie kanalen beveiligd te zijn met sterke encryptie. Al het API verkeer dient beveiligd te worden met HTTPS inclusief een additionele API-sleutel om naar de applicatie te verbinden. Alle gebruikers dienen zich aan te melden door middel van Oauth2 met gebruik making van de bijbehorende encryptie sleutel. Niet alle apparaten zijn ontworpen met een focus op beveiliging wat kan resulteren in onbeveiligde communicatie tussen het apparaat en het platform. Voor deze apparaten geldt dat de data beveiligd (versleuteld) dient te zijn vanaf het moment dat de data het platform heeft bereikt.

6. Eigenaarschap van de data dient vast te liggen

Alle data die wordt gegenereerd door dient eigendom te blijven van het bedrijf dat die data genereert. Het IoT platform mag onder geen beding de data die wordt verzameld gebruiken voor andere doeleinden dan de eigen doeleinden van het bedrijf dat de data genereert. De enige uitzondering is het gebruik van de data voor het verbeteren van het IoT platform zelf.

7. Geen verkoop van data zonder expliciete toestemming

Het IoT platform mag zonder expliciete toestemming van het bedrijf dat de data gegenereerd heeft nooit de data (of statistische informatie die daaruit gedestilleerd is) verkopen. In sommige gevallen kan het voor het bedrijf voordeel hebben om de data te verkopen, maar dit dient door het bedrijf zelf geïnitieerd te worden, niet door het IoT platform.

Integratie mogelijkheden

8. Eenvoudige integratie met bestaande applicaties

Het moet eenvoudig zijn om het IoT platform te integreren met de bestaande bedrijfsapplicaties. De industrie standaard om dit te bewerkstelligen is door gebruik te maken van een interface met restful API’s. Het is beter om het IoT platform te integreren met behulp van restful API’s, dan om te zoeken naar een IoT module voor de bestaande bedrijfsapplicaties of te zoeken naar een IoT platform met additionele modules die de huidige bedrijfsapplicatie(s) kan vervangen. Een software leverancier is niet in staat om een breed aanbod te hebben van de beste modules voor een applicatie, daarom is het beter om de beste applicaties met elkaar te integreren met behulp van restful API’s.

Implementatie

9.  Eenvoudige en Easy and eenduidige implementatie

De implementatie dient eenvoudig en eenduidig te zijn. Je wilt niet te veel tijd kwijt zijn met de implementatie, deze tijd kun je beter steken in het analyseren van de gemeten gegevens en het bedenken van bijbehorende succesvolle recepten.

Implementatie van het IoT platform

10. Begeleide implementatie

De implementatie dient begeleidt te worden door het IoT platform. Initieel door middel van video handleidingen, website instructies en webinars en indien nodig gevolgd door directe ondersteuning.

Open

11. Ondersteuning voor een verscheidenheid aan apparaten

Ondersteunt het IoT platform een verscheidenheid aan sensor en actuator types. Dit dient niet beperkt te zijn tot een of enkele merken, maar bij voorkeur een grote hoeveelheid aan verschillende merken en soorten apparaten dienen ondersteund te zijn. Bij voorkeur heeft het IoT platform een lijst met ondersteunde apparaten en een duidelijk en snel proces om op verzoek nieuwe apparaat typen toe te voegen.

12. Welke communicatie protocollen worden ondersteund

Niet alleen communicatie via bekabeling of 3G/4G simkaarten dient ondersteund te worden, maar ook IP, WiFi en een aantal van de nieuwe IoT protocollen zoals LoRaWAN, Sigfox en NB-IoT dienen ondersteund te worden. Er zijn (en komen nog) de laatste tijd veel nieuwe protocollen voor apparaat naar apparaat communicatie op de markt, het IoT platform dient dit te onderkennen en nieuwe protocollen te ondersteunen.

Performance en schaalbaarheid

13. Opschalen en uitschalen

Elk goed IoT platform dat toekomstgericht is, dient in staat te zijn om flexibel op te schalen (meer performance binnen de box) en uit te schalen (inzet van meerdere boxen) indien nodig. De beste manier om de mogelijkheden voor schaling te verkrijgen is als het IoT platform is gebaseerd op mircoservices. Een microservices architectuur maakt opschalen en uitschalen mogelijk zonder veel inspanningen of wijzigingen.

Performance van het IoT platform

14. Performance monitoring

Elk IoT platform dient uitgebreide monitoring ingericht te hebben zodat de gebruikers een goede performance gegarandeerd krijgen. Niet enkel de performance van de backend dient gemeten te worden, maar van het complete path naar de eindgebruiker.